ΨΩΡΙΑΣΗ: ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ

Η φωτοθεραπεία περιλαμβάνει την έκθεση των περιοχών του δέρματος, όπου υπάρχει ψωρίαση, σε μήκη κύματος φωτός, υπό ιατρική επίβλεψη.

Εστιασμένη φωτοθεραπεία με Excimer Light και καμπίνα Waldmann (δυνατότητα εφαρμογής και στο σπίτι)

Πλεονεκτήματα:

  • Φωτοθεραπεία με μονοχρωματικό φως στενού φάσματος
  • Καθιερωμένη θεραπεία για την αντιμετώπιση της ψωρίασης
  • Εφαρμογή υψηλής δόσης για γρήγορη επίτευξη ορατών αποτελεσμάτων
  • Ιδιαίτερα αποτελεσματική
  • Υψηλό επίπεδο ικανοποίησης ασθενών
  • 100% ανώδυνη θεραπεία
  • Γρήγορη θεραπεία με εντυπωσιακά αποτελέσματα
  • Κλινικά αποδεδειγμένη δράση
  • Ασφαλής και ακριβής εφαρμογή
  • Σύντομος χρόνος θεραπείας
 • Χωρίς χρόνο αποθεραπείας

Το κύριο πλεονέκτημα της φωτοθεραπείας για την ψωρίαση είναι η σταθερότητα του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Στα δερματολογικά ιατρεία μας IQ Intensive Quality Skin Clinics διατίθεται τόσο η συσκευή εστιασμένης φωτοθεραπείας Excimer Light (308 nm) όσο και η πλέον εξελιγμένη καμπίνα ολόσωμης θεραπείας Waldmann. Επιπλέον με τη σωστή εκπαίδευση και καθοδήγηση του ασθενούς, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής της φωτοθεραπείας στο σπίτι με ασφάλεια και αποτελέσματα ίδια με αυτά που επιτυγχάνονται στο ιατρείο.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι για εφαρμογή φωτοθεραπείας

H θεραπεία με φωτεινή ενέργεια στενού φάσματος είναι κατάλληλη τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά με ψωρίαση. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της ψωρίασης επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος φωτοθεραπείας: είτε σε ολόκληρο το σώμα με την καμπίνα ολόσωμης φωτοθεραπείας Waldmann, είτε στοχευμένα στις περιοχές με βλάβες μέσω της συσκευής Excimer Light, όταν η ψωρίαση είναι περιορισμένη σε μικρότερες περιοχές του δέρματος.

Παράλληλα με τη φωτοθεραπεία και ανάλογα με την περίπτωση κάθε ασθενούς, μπορεί να εφαρμοστούν και τοπικά φάρμακα στις περιοχές με ψωρίαση ή να χορηγηθούν φάρμακα από το στόμα ή υποδόρια. Όσον αφορά τα τοπικά σκευάσματα, αυτά πρέπει να εφαρμόζονται μετά την ολοκλήρωση της φωτοθεραπείας στις προσβεβλημένες περιοχές του δέρματος.

Κατά την χορήγηση συστηματικών φαρμάκων, όπως η κυκλοσπορίνη, η μεθοτρεξάτη, η ασιτρετίνη, η σεκουκινουμάμπη ή βιολογικών παραγόντων ο συνδυασμός με τη φωτοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί επίσης, ότι η φωτοθεραπεία αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς που δεν έχουν ανοχή στη συστηματική φαρμακευτική αγωγή (δηλαδή ασθενείς που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πάρουν φάρμακα) λόγω κάποιας άλλης υποκείμενης πάθησης ή δυνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των φαρμάκων. Επιπλέον η φωτοθεραπεία αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς που είχαν εμφανίσει στο παρελθόν τοξικότητα από κάποιο φάρμακο ή σε περιπτώσεις αναποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής αγωγής.

Τύποι φωτοθεραπείας για την αντιμετώπιση της ψωρίασης

Στα ιατρεία μας χρησιμοποιούμε φως στενού φάσματος για τη φωτοθεραπεία. Με τη στενού φάσματος φωτεινή ενέργεια απελευθερώνεται μικρότερο φάσμα φωτός. Είναι το πλέον αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της ψωρίασης και συνεπώς με τη φωτοθεραπεία στενού φάσματος επιτυγχάνονται βέλτιστα αποτελέσματα με το μικρότερο δυνατό αριθμό θεραπευτικών συνεδριών.

Πιο αναλυτικά, διακρίνονται δύο είδη θεραπευτικών σχημάτων με φωτεινή ενέργεια: 

 • η έκθεση σε ευρέως φάσματος φωτεινή ενέργεια με μήκη κύματος μεταξύ 290 nm και 320 nm, και
 • η έκθεση σε φωτεινή ενέργεια στενού φάσματος (narrow-band, ΝΒ) με μήκη κύματος μεταξύ 311 nm και 313 nm.

H κύρια διαφορά μεταξύ αυτών είναι ότι οι λυχνίες που εκπέμπουν φως στενού φάσματος απελευθερώνουν φως με μικρότερο μήκος κύματος.

Η χρήση της στενού φάσματος φωτεινής ενέργειας έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του ’80, καθώς αποδείχτηκε πιο αποτελεσματική σε σχέση με την ευρέος φάσματος φωτεινή ενέργεια για την αντιμετώπιση της ψωρίασης. Σήμερα πλέον έχει αποδειχτεί από πληθώρα ερευνητικών μελετών ότι με τη στενού φάσματος φωτοθεραπεία επιτυγχάνεται ταχύτερα θεραπεία της ψωρίασης σε σχέση με την ευρέως φάσματος φωτοθεραπεία.

Φωτοθεραπεία Ψωρίασης Με ή Χωρίς Φάρμακα

Φωτοθεραπεία με στενού φάσματος φωτεινή ενέργεια

Η φωτοθεραπεία θεραπεύει αποτελεσματικά τα συμπτώματα της ψωρίασης μέσω της χρήσης μιας πηγής φωτός που εκπέμπει φωτεινή ενέργεια στενού φάσματος (narrow-band, ΝΒ).

Έτσι το δέρμα εκτίθεται στο φως με ελεγχόμενο τρόπο.

Τα μήκη κύματος στενού φάσματος της φωτοθεραπείας διεισδύουν στο δέρμα και μειώνουν τον ταχύ ρυθμό εμφάνισης των κυττάρων του δέρματος που σχετίζονται με την ψωρίαση, καθιστώντας την μια ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπεία. Η θεραπεία με τεχνητές πηγές φωτός περιλαμβάνει την έκθεση του δέρματος στο φως για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε τακτική βάση.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, το εύρος του φωτός στενού φάσματος έχει την πλέον αποτελεσματική δράση για το δέρμα. Η τακτική έκθεση του δέρματος στην κατάλληλη ποσότητα φωτός στενού φάσματος μπορεί να εξαλείψει ή να αποτρέψει τις εξάρσεις των συμπτωμάτων της ψωρίασης. Επιπλέον, η έκθεση στη φωτεινή ενέργεια στενού φάσματος βοηθά το δέρμα να παράγει Βιταμίνη D, ένα θρεπτικό συστατικό που συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής.

Ψωρίαση και έξαρση

Τρόπος εφαρμογής της φωτοθεραπείας

Ανάλογα με την εμφάνιση της ψωρίασης στο δέρμα σας καθορίζονται οι περιοχές που πρέπει να εφαρμοστεί η θεραπεία. Εάν πρόκειται για περιορισμένη ψωρίαση σε λίγα σημεία του δέρματος τότε επιλέγεται το 308 nm Excimer Light, ενώ εάν πρόκειται για εκτεταμένη ψωρίαση τότε η συνιστώμενη επιλογή είναι η φωτοθεραπεία στην καμπίνα Waldmann. Η δοκιμασμένη και αξιόπιστη καμπίνα φωτοθεραπείας Waldmann εξασφαλίζει την ασφαλή ομογενή εφαρμογή της θεραπείας σε ολόκληρο  το σώμα. Ο χρόνος έκθεσης του ασθενούς σε στενού φάσματος φωτεινή ενέργεια είναι συγκεκριμένος, από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της φωτοθεραπείας είναι η ευελιξία της θεραπείας, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και στη διάρκεια ενός σύντομου διαλείμματος από την εργασία σας. Αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία, πάντα υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, μπορείτε να επιστρέψετε αμέσως στις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Πόσες θεραπείες απαιτούνται για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα;

Η φωτοθεραπεία συνήθως εφαρμόζεται δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα και τα αποτελέσματα είναι ορατά εντός 4-6 εβδομάδων. Εφόσον ακολουθήσετε το πρόγραμμα θεραπευτικών συνεδριών, που θα καθοριστεί από το δερματολογικό ιατρείο μας, θα έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τι αποτελέσματα μπορείτε να αναμένετε;

Η φωτοθεραπεία με στενού φάσματος ενέργεια μπορεί να εξαλείψει πλήρως τα συμπτώματα της ψωρίασης από το δέρμα σας. Αυτό ισχύει για την πλειοψηφία των ασθενών με ψωρίαση που ακολουθούν πρόγραμμα φωτοθεραπείας.

Τι κίνδυνοι ή παρενέργειες μπορεί να έχει η φωτοθεραπεία με στενού φάσματος φωτεινή ενέργεια;

Η έκθεση στη φωτεινή ενέργεια που προέρχεται από το φυσικό ηλιακό φως, αλλά και από το solarium, δεν είναι ελεγχόμενη και μπορεί να οδηγήσει σε δερματικές βλάβες, γήρανση του δέρματος ή ακόμα και δερματικό καρκίνο. Αντιθέτως, στη φωτοθεραπεία η έκθεση στη στενού φάσματος φωτεινή ενέργεια είναι πλήρως ελεγχόμενη, περιλαμβάνει μόνο στενού φάσματος φωτεινή ενέργεια και προσαρμόζεται ανάλογα με την πρόοδο των συμπτωμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις με την φωτοθεραπεία μπορεί να εμφανιστεί ήπιο ερύθημα ή μαύρισμα του δέρματος και ήπιος ερεθισμός ή κνησμός. Το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό του δερματολογικού ιατρείου μας θα σας καθοδηγήσει για την αντιμετώπιση αυτών των συμπτωμάτων, εφόσον προκύψουν.

Φωτοθεραπεία με Excimer Light

Το μήκος κύματος 308 nm του Excimer είναι ιδανικό για την αντιμετώπιση των ευαίσθητων στη φωτεινή ενέργεια δερματικών παθήσεων, όπως η ψωρίαση. Χρησιμοποιεί μονοχρωματικό φως με μήκος κύματος 308 nm και στοχεύει συγκεκριμένα τις βλάβες του δέρματος, αφήνοντας άθικτους τους παρακείμενους φυσιολογικούς ιστούς, εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια και προστασία του υγιούς δέρματος.

Το 308 Excimer Light κατευθύνει το φως μέσω σύντομων παλμών στην προσβεβλημένη περιοχή του δέρματος μόνο. Έτσι επιτυγχάνεται θεραπεία των πασχόντων περιοχών χωρίς να εκτίθεται το υπόλοιπο δέρμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν την πλέον ασφαλή, αποτελεσματική και με υψηλή ακρίβεια θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση της ψωρίασης, μειώνοντας ορατά ή εξαλείφοντας πλήρως τις επίμονες πλάκες κατά την ολοκλήρωση του κύκλου θεραπευτικών συνεδριών.

ψωρίαση

Εφαρμογή της θεραπείας στο σπίτι

Στα δερματολογικά ιατρεία μας IQ Intensive Quality Skin Clinics δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής της θεραπείας κατ΄ οίκον  χάρη στις ειδικές συσκευές φωτοθεραπείας. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται κατάλληλη καθοδήγηση του ασθενούς και μηνιαία ιατρική παρακολούθηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να μην κάνουν τακτικές επισκέψεις στο ιατρείο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, καθώς και ανθρώπους που  αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κίνηση, τη μετακίνηση ή την πρόσβαση σε εξειδικευμένα δερματολογικά ιατρεία, αλλά και για ανθρώπους με περιορισμένο χρόνο, οι οποίοι δεν μπορούν να επισκέπτονται συχνά το δερματολογικό ιατρείο.

Δείτε επίσης: