ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΕΙΣ

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για Υπερκερατώσεις.

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.