ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για Υπεριδρωσία.

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.