ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΝΑΔΩΝ

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για Θεραπεία Πανάδων.

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.