ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για τους Μαύρους κύκλους.

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.