ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΗ

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για την Λεύκη.

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.