ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για την Κυτταρίτιδα.

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.