ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΘΗΛΩΜΑΤΑ (ΑΚΡΟΧΟΡΔΩΝΕΣ)

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για τα Θηλώματα (Ακροχορδώνες).

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.