ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΟΤΟΥΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ – Β.Τ. (BOTOX DYSPORT)

Έχουμε λάβει το ατομικό ιατρικό ιστορικό σας για Εφαρμογή Βοτουλονικής Τοξίνης – Β.Τ. (Botox Dysport).

Το ιστορικό θα αξιολογηθεί και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.

 

Ευχαριστούμε πολύ.