ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και θα επικοινωνήσουμε άμεσα για την ενημέρωσή σας.

Το τεστ και η αξιολόγηση γίνεται βάση Διεθνών Ιατρικών Προτύπων.

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

1. Υπάρχει άλλο μέλος της οικογενείας με αιμαγγείωμα;

Εάν ναι, ποια είναι η συγγενική σχέση;

2. Ήταν το αιμαγγείωμα παρόν κατά τη γέννηση;

Εάν όχι, πότε εμφανίστηκε;

3. Παρατηρείται υπερτροφία: χειρών/ποδών/δακτύλων/χειλέων στόματος;

4. Το χρώμα της βλάβης συνήθως είναι:

5. Εχει μεταβληθεί (το χρώμα/η πάχυνση) σε σχέση με το παρελθόν;

6. Εάν η βλάβη συμπιεσθεί στιγμιαία, υποχωρεί:

7. Έχουν παρουσιασθεί:

8. Εντόπιση

Διαστάσεις:

Πάχος Διόγκωσης:

9. Γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς

10. Σπουδαιότερα νοσήματα και εγχειρήσεις κατά το παρελθόν:

Δεσμευόμαστε, στα πλαίσια του ιατρικού απορρήτου, ότι δεν πρόκειται να δημοσιευθούν ή να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας για οποιοδήποτε σκοπό πλην της περάτωσης της εν λόγω αξιολόγησης.