ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η μόλυνση των νυχιών ή αλλιώς ονυχομυκητίαση αποτελεί ίσως τη συνηθέστερη διαταραχή των νυχιών με ποσοστό εξάπλωσης 2-8% παγκοσμίως.

Ονυχομυκητίαση

Η εισβολή μυκητιακών παθογών όπως επιδερμόφυτοι μύκητες, μη επιδερμόφυτοι υφομύκητες και βλαστομύκητες και στη συνέχεια η δημιουργία αποικιών στην κοίτη, τη μήτρα και την πλάκα των νυχιών προκαλεί μόλυνση (όνυχομυκητίαση). Εκτός όμως από τους μύκητες, η ονυχομυκητίαση μπορεί να αποτελέσει προϊόν συννοσηρότητας καθώς υπάρχουν παθήσεις οι οποίες επιφέρουν σημαντικό κίνδυνο ονυχομυκητίασης όπως η προχωρημένη ηλικία, ο διαβήτης, η περιφερική αγγειοπάθεια, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η ανοσοκαταστολή και ο HIV.

Ονυχομυκητίαση -Αντιμετώπιση & Θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή

Η φαρμακευτική αγωγή χορηγούμενη από το στόμα ή τοπικά αντιμυκητισιακά αποτελούν την κλασική παραδοσιακή αντιμετώπιση της ονυχομυκητίασης. Ωστόσο, συχνά τα αποτελέσματα είναι αδύναμα έως μέτρια με αρκετά μεγάλο ποσοστό υποτροπής το οποίο αγγίζει το 16-25% ακόμα και στις περιπτώσεις που αρχικά η θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή από το στόμα επιφέρει θεραπεία.

Το πρώτο βήμα για την επιτυχή κατάληξη της θεραπείας είναι αφενός η ολοκληρωμένη προσέγγιση της βλάβης και αφετέρου η προϋπόθεση ότι τα αντιμυκητισιακά σκευάσματα θα εισέλθουν στην κοίτη και την πλάκα του νυχιου για να δράσουν αποτελεσματικά.

Η ονυχομυκητίαση σε πολλές περιπτώσεις επιμένει για μήνες ή ακόμα και χρόνια με αποτέλεσμα οι ασθενείς να διστάζουν να υποβληθούν σε θεραπεία, ή να αποθαρρύνονται λόγω της μακράς διάρκειας της και να διακόπτουν τη θεραπεία καθώς λανθασμένα καταλήγουν ότι η μόλυνση δεν μπορεί να θεραπευτεί. Παράλληλα, οι παρενέργειες που πιθανόν παρουσιαστούν ίσως να οφείλονται στα αντιμυκητιασικά φάρμακα με αποτέλεσμα οι ασθενείς να διακόπτουν τη θεραπεία ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά όταν υπάρχει παράλληλη άλλη πάθηση η θεραπεία περιπλέκεται.

Ονυχομυκητίαση-Αντιμετώπιση & Θεραπεία βασισμένη σε Συσκευές

Τα αντιμυκητιασικά φάρμακα μπορεί να συσχετιστούν με παρενέργειες που να οδηγήσουν τους ασθενείς να διακόψουν την αγωγή, ενώ η θεραπεία μπορεί να γίνει πιο περίπλοκη με την παρουσία μιας παράλληλης κατάστασης.

Επιπλέον, η παρατεταμένη διάρκεια της αγωγής μπορεί να αποθαρρύνει την συμμόρφωση του ασθενούς, που είναι κάτι ιδιαίτερα επιζήμιο για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.Επομένως, αυτοί οι παράγοντες μπορεί να συμβάλουν στην ημιτελή τήρηση μιας από του στόματος συμβατικής αγωγής για την ονυχομυκητίαση.

Ονυχομυκητίαση – Θεραπείες Βασισμένες σε Συσκευές

Αρχικές Κλινικές μελέτες στην αντιμετώπιση της ονυχομυκητίασης με συσκευές LASER, ιοντοφόρεση, φωτοδυναμική θεραπεία αλλά και συσκευές χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής με υπερήχουν είναι αρκετά ενθαρρυντικές. Πιο συγκεκριμένα:

Θεραπεία Laser

Η θεραπεία LASER για την αντιμετώπιση της ονυχομυκητίασης βασίζεται στην αρχή της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης, καθώς δρα επιλεκτικά στο στόχο χωρίς να τραυματίζονται οι παρακείμενες περιοχές. Η θεραπεία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι διαφορές στο βαθμό απορροφησιμότητας του LASER και της θερμικής αγωγιμότητας της μυκητιασικής μόλυνσης και του γύρω ιστού να χρησιμοποιούνται ευεργετικά προς όφελος της θεραπείας. Με άλλα λόγια, η ενέργεια του φωτός απορροφάται από τους μύκητες και ως εκ τούτου η ενέργεια μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια ή θερμότητα. Το παρατεταμένο «φωτοθερμικό cooking» του μυκηλίου, το οποίο ξεπερνά τα 10 λεπτά έχει μυκητοκτόνα δράση και σε συνδυασμό με την ευαισθησία που παρουσιάζουν οι μύκητες σε θερμοκρασία άνω των 55oC τελικώς εξουδετερώνει τους μύκητες .

Laser στερεάς κατάστασης

Τα laser στερεάς κατάστασης χρησιμοποιούν μία στερεά ράβδο κρυστάλλου και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πολλά από τα κοινά laser, όπως το neodymium-doped yttrium aluminum garnet – Nd:YAG και το titanium sapphire (τιτανίου-ζαφειριού – Ti:Sapphire).
Η μέγιστη ενέργεια του παλμού αυξάνεται καθώς η διάρκεια του παλμού μειώνεται, οπότε διαφορετικές μορφές παλμών μπορούν να επιφέρουν μεγαλύτερη μη-ειδική θερμότητα της πλάκας του νυχιού, ή να απαιτούν μακρύτερη διάρκεια θεραπείας για να παράγουν το μυκητοκτόνο αποτέλεσμα.
Τα Laser που έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία της ονυχομυκητίασης στη Βόρεια Αμερική είναι όλα Nd:YAG Laser.

Long Pulse Laser Systems (Συστήματα Laser Μακρού Παλμού)

Τα long pulse ND:YAG Laser έχουν λάβει τη σήμανση CE στην Ευρώπη (την υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωσης για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη έγκριση για τη θεραπεία της ονυχομυκητίασης στη Βόρεια Αμερική.
Η διάρκεια παλμού αυτών των Laser είναι σε κλίμακα millisecond.
Τα Laser αυτά μπορούν να προκαλέσουν υψηλού βαθμού μη-ειδική θερμότητα και μπορεί να είναι απαραίτητη η λειτουργία τους με την παρουσία ενός ειδικού συστήματος ψύξης.

Short Pulse Laser Systems (Συστήματα Laser Βραχέος Παλμού)

Τα πρώτα δύο Laser που έλαβαν την έγκριση του FDA για τη θεραπεία της ονυχομυκητίασης είναι και τα δύο short pulse Nd:YAG 1064nm Laser μεσω παλμικού φλας.

Q-switched Laser Systems (Σύστηματα Laser Γιγαντιαίου Παλμού)

Τα Q-switched Laser έχουν διάρκεια παλμού σε κλίμακα nanosecond και εκπέμπουν τη μέγιστη ισχύ ανά παλμό από όλα τα Laser Nd:YAG. Ένα Laser Q-switched Nd:YAG 1064nm που έχει πάρει την έγκριση του FDA, έδειξε ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό των δυστροφικών νυχιών των ποδιών που είχαν διαγνωστεί κλινικά με μύκητες νυχιών.
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει αξιοσημείωτο καθαρισμό στο 95% των πασχόντων με μέσο ποσοστό καθαρισμού των προσβληθεισών περιοχών 56 ± 7% .

Near Infrared Diode Lasers (Διοδικά Laser σε Εγγύς Υπέρυθρο Εύρος)

Τα διοδικά Laser χρησιμοποιούν ημιαγωγούς ως μία εναλλακτική αντί των στερεών κρυστάλλων.
Τα διοδικά Laser για την ονυχομυκητίαση λειτουργούν σε μήκη κύματος στο εγγύς υπέρυθρο.
Απαιτούνται σε 4 θεραπείες Laser με διαλείμματα έξι εβδομάδων.

Photodynamic Therapy (Φωτοδυναμική Θεραπεία)

Η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) χρησιμοποιεί φως ορατού φάσματος για να δραστηριοποιεί έναν τοπικά εφαρμοζόμενο φωτοευαίσθητο παράγοντα, που προκαλεί αντιδραστικά είδη οξυγόνου τα οποία ξεκινούν την απόπτωση.
Η φωτοδυναμική θεραπεία βελτιστοποιήθηκε αρχικώς για την ακτινική κεράτωση, όμως οι φωτοευαισθητοποιητές μπορούν επίσης να απορροφηθούν από τους μύκητες.
Τα αποτελέσματα διαφόρων φωτοευαίσθητων παραγόντων έχουν μελετηθεί in vitro και in vivo.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα 5,10,15,20-Tetrakis (4-hydroxyphenyl)-21H,23H-porphine.

Μεσάζοντες βιοσύνθεσης αίμης– ALA και MAL

Το ALA και ο μεθυλικός εστέρας του, MAL, είναι πρόδρομοι της αίμης.
Προκαλούν συγκέντρωση πρωτοπορφυρίνης IX (PpIX), που αποτελεί ένα φωτοδυναμικά ενεργό μόριο.
Με την παρουσία του σωστού φάσματος φωτός, το PpIX προκαλεί αντιδραστικά είδη οξυγόνου που ξεκινούν την απόπτωση. Και τα δύο αυτά φάρμακα είναι εμπορικά διαθέσιμα για τη θεραπεία της ακτινικής κεράτωσης.
Αρκετές έρευνες έχουν ελέγξει αυτές τις χημικές ενώσεις σε μικρές μελέτες πάνω σε ασθενείς με ονυχομυκητίαση. Αυτές οι μελέτες είναι ετερογενείς, εμποδίζοντας κάθε μορφή άμεσης σύγκρισης.
Τα πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν για αυτές τις μελέτες δείχνουν ότι η πλάκα του νυχιού θα πρέπει να προ-αντιμετωπίζεται με αλοιφή με ουρία για να μαλακώνει πριν την εφαρμογή ενός φωτοευαισθητοποιητή.

 pmi banner

Ιοντοφόρεση

Η ιοντοφόρεση είναι μία τεχνική που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλού επιπέδου για να ενισχύσει τη μεταφορά των φαρμάκων διαμέσου ημιδιαπερατών εμποδίων.
Ο περιορισμός πολλών τοπικών θεραπειών για την ονυχομυκητίαση είναι η ανικανότητά τους να εισχωρήσουν πλήρως στην πλάκα του νυχιού.
Αυτή η τεχνική μπορεί να είναι πιο επιτυχημένη στην ενσωμάτωση του φαρμάκου μέσα στην πλάκα του νυχιού και στο πέρασμά της διαμέσου της πλάκας έτσι ώστε να εισχωρήσει στην κοίτη και τη μήτρα του νυχιού.
Η ιοντοφόρεση βελτιστοποιείται αυτήν την εποχή για την τερβιναφίνη, καθώς έχει την υψηλότερη αντιμυκητιακή δράση στα δερματόφυτα in vitro.
Υπάρχουν δύο συσκευές ιοντοφόρεσης.
Η ιοντοφόρεση αυξάνει την ποσότητα τερβιναφίνης που συσσωρεύεται στην πλάκα του νυχιού μέσω της λήψης από μία παθητική πηγή.
Η πλάκα του νυχιού δρα τότε ως αποθήκη τερβιναφίνης, η οποία απελευθερώνεται στην κοίτη και τη μήτρα του νυχιού τις επόμενες 60-70 ημέρες.

Σύστημα χορήγησης φαρμάκων με υπερήχους

Η τελευταία εξέλιξη στην αντιμετώπιση της ονυχομυκητίασης με θεραπεία που βασίζεται σε συσκευές άφορά τη χορήγηση φαρμάκων μέσω της τεχνολογίας των υπερήχων.

Πλεονεκτήματα Θεραπειών βασισμένες σε συσκευές

• Στοχευμένη θεραπεία
• Μείωση ανεπιθύμητων ενεργειών που προκαλεί μια αντιμυκητισιακή αγωγή
• Βραχυπρόθεσμη δέσμευση και συμμόρφωση του ασθενούς
• Εναλλακτική θεραπεία σε περιπτώσεις που η ονυχομυκητίαση είναι προϊόν συννοσηρότητας

 

Aditya K. Gupta, MD, PhD, MBA, FAAD, FRCPC

FionaSimpson, HBSc

Σχετικα με τον συντακτη:

Ο Dr. Τζερμιάς εξειδικεύθηκε στην Επεμβατική και LASER Δερματολογία στην Αγγλία (Οξφόρδη, Λονδίνο) και Βόρεια Αμερική (Ν. Υόρκη, Σαν Ντιέγκο). Είναι πρωτοστάτης στην εφαρμογή των εξελιγμένων LASER στην Ελλάδα, ιδρυτής των πρώτων εξοπλισμένων κέντρων και ενδονοσοκομειακών τμημάτων Επεμβατικής Δερματολογίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και συνιδρυτής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας LASER Δερματολογίας (ESLD). Ο όρος “Κοσμητική Ιατρική” στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε και επικράτησε μέσω της δικής του δραστηριότητας. Υπήρξε Διευθυντής Επεμβατικής και LASER Δερματολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών από το 1996 και για 18 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι Επιστημονικός Διευθυντής των ιατρείων IQ – Intensive Quality Cosmetic Dermatology & Surgery, τα οποία στα “Healthcare Awards 2017” απέσπασαν Βραβείο Καινοτομίας για τις πρωτοποριακές υπηρεσίες τους. Ο Dr. Τζερμιάς κατέχει τον τίτλο Fellow στην παγκοσμίου φήμης Αμερικανική Εταιρία LASER στην Ιατρική και Χειρουργική (ASLMS), που είναι ο ύψιστος τίτλος που μπορεί να λάβει ένας γιατρός. Μεταξύ άλλων, είναι μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Κοσμητικής Δερματολογίας, της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ) και της Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων Αφροδισιολόγων (ΕΕΕΔΑ).

Greek Flag

ΑΘΗΝΑ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 49, Αθήνα
Στάση Μετρό "Ευαγγελισμός"
Parking: Polis Park (Σταθμός Ριζάρη)

Τ: 210 72 42 600
    210 72 34 230

English Flag

LONDON

33 Cavendish Square, Marylebone
W1G 0PW

Τ: +44 (0) 20 8144 8494

Greek Flag

ΜΑΡΟΥΣΙ

Λεωφ. Κηφισίας 71, Μαρούσι
Δαχτυλίδι Αττικής Οδού
(Έξοδος 11 "Κηφισίας" - Προς Αθήνα)
15 θέσεις parking
Στάση Προαστιακού "Κηφισίας"

Τ: 210 61 00 900

Greek Flag

ΓΛΥΦΑΔΑ

Λεωφ. Βουλιαγμένης 96

Τ 210 96 06 600

Λειτουργούμε καθημερινά,
Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 9πμ έως 9μμ
Σάββατο, ώρες 10πμ έως 6μμ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

tuv certification elitour certification