ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η ονυχομυκητίαση είναι μία συνήθης διαταραχή των νυχιών που αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια για την επιτυχημένη θεραπεία.

Ονυχομυκητίαση

Αιτιολογικά, τα μυκητιακά παθογόνα, όπως οι επιδερμόφυτοι μύκητες, οι βλαστομύκητες και οι μη-επιδερμόφυτοι υφομύκητες, εισβάλλουν και δημιουργούν αποικίες στην πλάκα, την κοίτη και τη μήτρα των νυχιών προκαλώντας μόλυνση (ονυχομυκητίαση).

Η εξάπλωση της ονυχομυκητίασης εκτιμάται στο 2-8% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ένας αριθμός νοσημάτων μπορεί να επιφέρει αυξημένο κίνδυνο ονυχομυκητίασης, όπως ο διαβήτης, η περιφερική αγγειοπάθεια, o HIV, η ανοσοκαταστολή, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η προχωρημένη ηλικία.

Πολλοί άνθρωποι έχουν υποστεί μολύνσεις που επιμένουν για μήνες ή χρόνια και συνεπώς μπορεί να μην παρακινούνται να αρχίσουν ή να ολοκληρώσουν μία θεραπεία, επειδή πιστεύουν ότι η κατάσταση δεν είναι ιάσιμη.

Η ονυχομυκητίαση θεραπεύεται παραδοσιακά με από του στόματος ή τοπικά αντιμυκητιακά, τα οποία συχνά έχουν χαμηλή έως μέτρια αποτελεσματικότητα. Ακόμα κι όταν η φαρμακοθεραπεία επιφέρει αρχικά μυκητολογική θεραπεία, το ποσοστό υποτροπής ή/και η επαναμόλυνσης κυμαίνεται ανάμεσα σε 16-25%. Η επιτυχημένη θεραπεία για τους μύκητες νυχιών απαιτεί τα αντιμυκητιασικά φάρμακα να εισχωρήσουν στην πλάκα και την κοίτη του νυχιού, όμως η ελλιπής προσέγγιση όλης της βλάβης είναι ένα πρόβλημα τόσο για τους από του στόματος, όσο και για τους τοπικούς παράγοντες.

 

Τα αντιμυκητιασικά φάρμακα μπορεί να συσχετιστούν με παρενέργειες που να οδηγήσουν τους ασθενείς να διακόψουν την αγωγή, ενώ η θεραπεία μπορεί να γίνει πιο περίπλοκη με την παρουσία μιας παράλληλης κατάστασης.

Επιπλέον, η παρατεταμένη διάρκεια της αγωγής μπορεί να αποθαρρύνει την συμμόρφωση του ασθενούς, που είναι κάτι ιδιαίτερα επιζήμιο για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.Επομένως, αυτοί οι παράγοντες μπορεί να συμβάλουν στην ημιτελή τήρηση μιας από του στόματος συμβατικής αγωγής για την ονυχομυκητίαση.

Ονυχομυκητίαση – Θεραπείες Βασισμένες σε Συσκευές

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες θεραπειών που βασίζονται σε συσκευές: οι συσκευές Laser, η φωτοδυναμική θεραπεία, η ιοντοφόρεση και οι υπέρηχοι. Αυτές οι θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι μη-επεμβατικές διαδικασίες, μειώνουν την ανάγκη μακροχρόνιας συμμόρφωσης του ασθενούς, και προλαμβάνουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις που σχετίζονται με τις από του στόματος συμβατικές αντιμυκητιασικές θεραπείες.

Οι θεραπείες που βασίζονται σε συσκευές, είναι πολλά υποσχόμενες λύσεις για τη θεραπεία των μυκήτων των νυχιών, γιατί μπορούν να μετριάσουν αρκετούς από τους αρνητικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτυχία της θεραπείας. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες θεραπειών που βασίζονται σε συσκευές: οι συσκευές Laser, η φωτοδυναμική θεραπεία, η ιοντοφόρεση και ο υπέρηχος. Κάθε μία από αυτές τις τεχνικές αποτελεί μη-επεμβατική διαδικασία, περιορίζοντας την ανάγκη μακροχρόνιας συμμόρφωσης του ασθενούς. Η φωτοδυναμική θεραπεία, η ιοντοφόρεση και οι υπέρηχοι χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τοπικούς φαρμακολογικούς παράγοντες, και κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συστηματική αντιμυκητιακή θεραπεία.

Θεραπεία Laser

Η θεραπεία Laser για τις μολύνσεις της ονυχομυκητίασης στηρίζεται στην αρχή της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης.
Η θεραπεία Laser είναι σχεδιασμένη για να εκμεταλλεύεται τις διαφορές στην απορρόφηση της ενέργειας του Laser και τη θερμική αγωγιμότητα ανάμεσα στη μυκητιασική μόλυνση και τον γύρω ιστό.
Η απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τους μύκητες έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή της ενέργειας σε θερμότητα ή μηχανική ενέργεια.
Οι μύκητες είναι ευαίσθητοι σε θερμοκρασίες άνω των 55oC, οπότε η απορρόφηση της ενέργειας του Laser που προκαλεί παρατεταμένο φωτοθερμικό cooking του μυκηλίου (10+ λεπτά) επιφέρει μυκητοκτόνα δράση.

Laser στερεάς κατάστασης

Τα laser στερεάς κατάστασης χρησιμοποιούν μία στερεά ράβδο κρυστάλλου και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πολλά από τα κοινά laser, όπως το neodymium-doped yttrium aluminum garnet – Nd:YAG και το titanium sapphire (τιτανίου-ζαφειριού – Ti:Sapphire).
Η μέγιστη ενέργεια του παλμού αυξάνεται καθώς η διάρκεια του παλμού μειώνεται, οπότε διαφορετικές μορφές παλμών μπορούν να επιφέρουν μεγαλύτερη μη-ειδική θερμότητα της πλάκας του νυχιού, ή να απαιτούν μακρύτερη διάρκεια θεραπείας για να παράγουν το μυκητοκτόνο αποτέλεσμα.
Τα Laser που έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία της ονυχομυκητίασης στη Βόρεια Αμερική είναι όλα Nd:YAG Laser.

Long Pulse Laser Systems (Συστήματα Laser Μακρού Παλμού)

Τα long pulse ND:YAG Laser έχουν λάβει τη σήμανση CE στην Ευρώπη (την υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωσης για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη έγκριση για τη θεραπεία της ονυχομυκητίασης στη Βόρεια Αμερική.
Η διάρκεια παλμού αυτών των Laser είναι σε κλίμακα millisecond.
Τα Laser αυτά μπορούν να προκαλέσουν υψηλού βαθμού μη-ειδική θερμότητα και μπορεί να είναι απαραίτητη η λειτουργία τους με την παρουσία ενός ειδικού συστήματος ψύξης.

Short Pulse Laser Systems (Συστήματα Laser Βραχέος Παλμού)

Τα πρώτα δύο Laser που έλαβαν την έγκριση του FDA για τη θεραπεία της ονυχομυκητίασης είναι και τα δύο short pulse Nd:YAG 1064nm Laser μεσω παλμικού φλας.

Q-switched Laser Systems (Σύστηματα Laser Γιγαντιαίου Παλμού)

Τα Q-switched Laser έχουν διάρκεια παλμού σε κλίμακα nanosecond και εκπέμπουν τη μέγιστη ισχύ ανά παλμό από όλα τα Laser Nd:YAG. Ένα Laser Q-switched Nd:YAG 1064nm που έχει πάρει την έγκριση του FDA, έδειξε ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό των δυστροφικών νυχιών των ποδιών που είχαν διαγνωστεί κλινικά με μύκητες νυχιών.
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει αξιοσημείωτο καθαρισμό στο 95% των πασχόντων με μέσο ποσοστό καθαρισμού των προσβληθεισών περιοχών 56 ± 7% .

Near Infrared Diode Lasers (Διοδικά Laser σε Εγγύς Υπέρυθρο Εύρος)

Τα διοδικά Laser χρησιμοποιούν ημιαγωγούς ως μία εναλλακτική αντί των στερεών κρυστάλλων.
Τα διοδικά Laser για την ονυχομυκητίαση λειτουργούν σε μήκη κύματος στο εγγύς υπέρυθρο.
Απαιτούνται σε 4 θεραπείες Laser με διαλείμματα έξι εβδομάδων.

Photodynamic Therapy (Φωτοδυναμική Θεραπεία)

Η φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) χρησιμοποιεί φως ορατού φάσματος για να δραστηριοποιεί έναν τοπικά εφαρμοζόμενο φωτοευαίσθητο παράγοντα, που προκαλεί αντιδραστικά είδη οξυγόνου τα οποία ξεκινούν την απόπτωση.
Η φωτοδυναμική θεραπεία βελτιστοποιήθηκε αρχικώς για την ακτινική κεράτωση, όμως οι φωτοευαισθητοποιητές μπορούν επίσης να απορροφηθούν από τους μύκητες.
Τα αποτελέσματα διαφόρων φωτοευαίσθητων παραγόντων έχουν μελετηθεί in vitro και in vivo.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα 5,10,15,20-Tetrakis (4-hydroxyphenyl)-21H,23H-porphine.

Μεσάζοντες βιοσύνθεσης αίμης– ALA και MAL

Το ALA και ο μεθυλικός εστέρας του, MAL, είναι πρόδρομοι της αίμης.
Προκαλούν συγκέντρωση πρωτοπορφυρίνης IX (PpIX), που αποτελεί ένα φωτοδυναμικά ενεργό μόριο.
Με την παρουσία του σωστού φάσματος φωτός, το PpIX προκαλεί αντιδραστικά είδη οξυγόνου που ξεκινούν την απόπτωση. Και τα δύο αυτά φάρμακα είναι εμπορικά διαθέσιμα για τη θεραπεία της ακτινικής κεράτωσης.
Αρκετές έρευνες έχουν ελέγξει αυτές τις χημικές ενώσεις σε μικρές μελέτες πάνω σε ασθενείς με ονυχομυκητίαση. Αυτές οι μελέτες είναι ετερογενείς, εμποδίζοντας κάθε μορφή άμεσης σύγκρισης.
Τα πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν για αυτές τις μελέτες δείχνουν ότι η πλάκα του νυχιού θα πρέπει να προ-αντιμετωπίζεται με αλοιφή με ουρία για να μαλακώνει πριν την εφαρμογή ενός φωτοευαισθητοποιητή.

 pmi banner

Ιοντοφόρεση

Η ιοντοφόρεση είναι μία τεχνική που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλού επιπέδου για να ενισχύσει τη μεταφορά των φαρμάκων διαμέσου ημιδιαπερατών εμποδίων.
Ο περιορισμός πολλών τοπικών θεραπειών για την ονυχομυκητίαση είναι η ανικανότητά τους να εισχωρήσουν πλήρως στην πλάκα του νυχιού.
Αυτή η τεχνική μπορεί να είναι πιο επιτυχημένη στην ενσωμάτωση του φαρμάκου μέσα στην πλάκα του νυχιού και στο πέρασμά της διαμέσου της πλάκας έτσι ώστε να εισχωρήσει στην κοίτη και τη μήτρα του νυχιού.
Η ιοντοφόρεση βελτιστοποιείται αυτήν την εποχή για την τερβιναφίνη, καθώς έχει την υψηλότερη αντιμυκητιακή δράση στα δερματόφυτα in vitro.
Υπάρχουν δύο συσκευές ιοντοφόρεσης.
Η ιοντοφόρεση αυξάνει την ποσότητα τερβιναφίνης που συσσωρεύεται στην πλάκα του νυχιού μέσω της λήψης από μία παθητική πηγή.
Η πλάκα του νυχιού δρα τότε ως αποθήκη τερβιναφίνης, η οποία απελευθερώνεται στην κοίτη και τη μήτρα του νυχιού τις επόμενες 60-70 ημέρες.

Σύστημα χορήγησης φαρμάκων με υπερήχους

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στις θεραπείες που βασίζονται σε συσκευές για την αντιμετώπιση της ονυχομυκητίασης είναι ένα σύστημα χορήγησης φαρμάκων στα νύχια μέσω υπερήχων.

Οι βασισμένες σε συσκευές θεραπείες για την ονυχομυκητίαση παρουσιάζονται πολλά υποσχόμενες σε κλινικές μελέτες που περιλαμβάνουν Laser, φωτοδυναμική θεραπεία, ιοντοφόρεση και θεραπεία βασισμένη σε υπερήχους.

Οι θεραπείες που βασίζονται σε συσκευές μπορεί να είναι πλεονεκτικές και απαιτούν βραχύχρονη συμμόρφωση του ασθενούς.
Αυτές οι τεχνικές έχουν επίσης τη δυνατότητα να μειώνουν τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις που προκαλούν τα αντιμυκητιασικά φάρμακα, καθώς είναι ιδιαίτερα εντοπισμένες θεραπείες.
Οι συσκευές μπορεί επίσης να αποτελούν εναλλακτικές για ασθενείς που η ευπάθειά τους στην ονυχομυκητίαση απορρέει από συννοσηρότητα, καθώς αυτές οι θεραπείες δεν αλληλεπιδρούν με τα φάρμακα που σχετίζονται με τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων.

Aditya K. Gupta, MD, PhD, MBA, FAAD, FRCPC

FionaSimpson, HBSc

Σχετικα με τον συντακτη:

Ο Dr. Τζερμιάς εξειδικεύθηκε στην Επεμβατική και LASER Δερματολογία στην Αγγλία (Οξφόρδη, Λονδίνο) και Βόρεια Αμερική (Ν. Υόρκη, Σαν Ντιέγκο). Είναι πρωτοστάτης στην εφαρμογή των εξελιγμένων LASER στην Ελλάδα, ιδρυτής των πρώτων εξοπλισμένων κέντρων και ενδονοσοκομειακών τμημάτων Επεμβατικής Δερματολογίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και συνιδρυτής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας LASER Δερματολογίας (ESLD). Ο όρος “Κοσμητική Ιατρική” στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε και επικράτησε μέσω της δικής του δραστηριότητας. Υπήρξε Διευθυντής Επεμβατικής και LASER Δερματολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών από το 1996 και για 18 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι Επιστημονικός Διευθυντής των ιατρείων IQ – Intensive Quality Cosmetic Dermatology & Surgery, τα οποία στα “Healthcare Awards 2017” απέσπασαν Βραβείο Καινοτομίας για τις πρωτοποριακές υπηρεσίες τους. Ο Dr. Τζερμιάς κατέχει τον τίτλο Fellow στην παγκοσμίου φήμης Αμερικανική Εταιρία LASER στην Ιατρική και Χειρουργική (ASLMS), που είναι ο ύψιστος τίτλος που μπορεί να λάβει ένας γιατρός. Μεταξύ άλλων, είναι μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Κοσμητικής Δερματολογίας, της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ) και της Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Δερματολόγων Αφροδισιολόγων (ΕΕΕΔΑ).

Greek Flag

ΑΘΗΝΑ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 49, Αθήνα
Στάση Μετρό "Ευαγγελισμός"
Parking: Polis Park (Σταθμός Ριζάρη)

Τ: 210 72 42 600
    210 72 34 230

English Flag

LONDON

33 Cavendish Square, Marylebone
W1G 0PW

Τ: +44 (0) 20 8144 8494

Greek Flag

ΜΑΡΟΥΣΙ

Λεωφ. Κηφισίας 71, Μαρούσι
Δαχτυλίδι Αττικής Οδού
(Έξοδος 11 "Κηφισίας" - Προς Αθήνα)
15 θέσεις parking
Στάση Προαστιακού "Κηφισίας"

Τ: 210 61 00 900

Greek Flag

ΓΛΥΦΑΔΑ

Λεωφ. Βουλιαγμένης 96

Τ 210 96 06 600

Λειτουργούμε καθημερινά,
Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 9πμ έως 9μμ
Σάββατο, ώρες 10πμ έως 6μμ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

tuv certification elitour certification