ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΤΡΙΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η τριχοσκόπηση συνιστά μια μέθοδο που μετράει αντικειμενικά το πάχος των τριχών, καθώς επίσης τον αριθμό και την αποδοτικότητα που έχουν τα ενεργά τριχοθυλάκια κάθε τετραγωνικού εκατοστού στο τριχωτό της κεφαλής.

featured

Η πρακτική αξία της τριχοσκόπησης δεν έγκειται αποκλειστικά στη διαγνωστική της λειτουργία, αλλά ιδίως στην δυνατότητα που παρέχει για αντικειμενικές μετρήσεις αναφορικά με την ανταπόκριση στην αγωγή που εφαρμόζεται και στη γενικότερη βελτίωση.

Ανεξάρτητα από την επικράτηση του ανδρικού ή του γυναικείου τύπου τριχόπτωσης και είτε παρατηρείται η ύπαρξη κάποιας άλλης μορφής αλωπεκίας, επιβάλλεται η λεπτομερής διεξαγωγή  τριχοσκόπησης, πυκνομέτρησης και μελέτης  του τριχωτού της κεφαλής, με σκοπό τη διευκρίνιση του αριθμού των τριχοθυλακίων που είναι ενεργά ανά τετραγωνικό εκατοστό του τριχωτού της κεφαλής και της δραστηριότητας των τριχοθυλακίων αυτών αναφορικά του αριθμού, του πάχους και του χαρακτήρα των τριχών έκφυσης από καθέναν απ’ αυτούς. Στόχος είναι έπειτα η επιλογή της βέλτιστης μεθόδου που θα ενδυναμώσει και θα αυξήσει την παραγωγικότητα των τριχοθυλακίων και ο καθορισμός της καταλληλότητας ή μη ειδικών σημείων του τριχωτού της κεφαλής προκειμένου για διεξαγωγή μεταμόσχευσης μαλλιών.

Για να τεθεί αυτή η καταλληλότητα θα πρέπει στις περιοχές της αραίωσης να υπάρχουν λιγότερα από 20-25 ενεργά τριχοθυλάκια ανά cm2.