ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΜΕ

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ζητούν συχνά την γνώμη του Dr. Χριστόφορου Τζερμιά σε δερματολογικά θέματα. Ακολουθούν κάποιες
από τις σημαντικότερες συνεντεύξεις και παρουσιάσεις.

στα ΜΜΕ Featured

Παρουσιάσεις στον τύπο

Συνεντεύξεις / Αναφορές σε ιστοσελίδες

Τηλεοπτικές συνεντεύξεις

Υγεία Πάνω Απ’ Όλα #34 | ANT1, 07.12.2013

Neo Nazi tattoos fall out of fashion in Greece after Golden Dawn crackdown

The Guardian, Οκτώβριος 2013