ΡΑΓΑΔΕΣ

Είναι γραμμοειδείς ατροφικές βλάβες, συνηθέστερες στις γυναίκες, έφηβες ή ενήλικες.

Δημιουργούνται λόγω κληρονομικότητας (μη καλής ελαστικότητας του δέρματος) μετά από εγκυμοσύνη, χρήση κορτιζόνης, σύνδρομο Cushing, ή απότομη αύξηση ύψους, βάρους και όγκου.
Λόγω διάτασης του προδιατεθειμένου δέρματος, δημιουργείται “σχάση” του δέρματος, με αποτέλεσμα την δημιουργία βλαβών που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των ατροφικών ουλών.

Είναι συνήθως συμμετρικές, στους μηρούς, στους γλουτούς, στην κοιλιά και στους μαστούς.
Εμφανίζονται με ροζ απόχρωση και σταδιακά γίνονται λευκότερες.
Ο στόχος της θεραπείας είναι η σημαντική βελτίωση της εικόνας έτσι ώστε οι βλάβες να είναι το δυνατόν μη εμφανείς.

Θεραπεία των Ραγάδων με Χρήση Κλασματικών Ραδιοσυχνοτήτων με Μονωμένες Μικροακίδες

Υποβαθρο :  Οι ραγάδες (Striae distensae) είναι δερματικές ουλές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από επιπέδωση και ατροφία της επιδερμίδας. Παρόλο που έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές θεραπευτικές μέθοδοι με ποικίλα αποτελέσματα, είναι σημαντική η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας ενός θεραπευτικού συστήματος με μικροακίδες στη θεραπεία των ραγάδων.

Οι ασθενείς λαμβάνουν τρεις θεραπείες με μεσοδιαστήματα 4-6 εβδομάδων. Η κλινική ανταπόκριση στη θεραπεία αξιολογείται μέσω της σύγκρισης των κλινικών φωτογραφιών, και των βαθμολογιών ικανοποίησης ασθενούς πριν και μετά τη θεραπεία..

Οι ραγάδες είναι δερματικές ατροφικές ουλές με υπερκείμενη επιπέδωση και ατροφία της επιδερμίδας.

Παρόλο που οι ραγάδες είναι συχνές, τα αποτελέσματα από ικανοποιητικές θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι απογοητευτικά. Το σύστημα κλασματικών ραδιοσυχνοτήτων με μονωμένες μικροακίδες στο δέρμα αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για τη θεραπεία των ουλών και των ρυτίδων. Η θεραπεία με το σύστημα κλασματικών ραδιοσυχνοτήτων με μονωμένες μικροακίδες του δέρματος προάγει την αφαίρεση του παλιού, κατεστραμμένου κολλαγόνου και να επάγει την ανάπτυξη περισσότερου κολλαγόνου κάτω από την επιδερμίδα. Στις ουλές της ακμής, η διάτρηση του δέρματος αυξάνει πολλές φορές την ποσότητα του κολλαγόνου και την εναπόθεση ελαστίνης. Επομένως, η θεραπεία αυτή είναι χρήσιμη και στις ραγάδες, επειδή είναι δερματικές ουλές με επιδερμική ατροφία.

Λήφθηκαν φωτογραφίες χρησιμοποιώντας πανομοιότυπες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής, φωτισμό και τοποθέτηση πριν και μετά από κάθε επίσκεψη και 3 μήνες μετά την τελευταία θεραπεία. Η αξιολόγηση και η σύγκριση των φωτογραφιών έγινε από δύο ανεξάρτητους δερματολόγους χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βαθμολόγησης τεταρτημορίων (0 = καμία αλλαγή [0%], 1 = ελάχιστη βελτίωση [<25%], 2 = μέτρια βελτίωση [26–50%], 3 = σημαντική βελτίωση [51–75%], 4 = εξαιρετική βελτίωση [76–100%])

Σε όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε βελτιωμένη υφή, σφριγηλότατα και χρώμα του δέρματος τρεις μήνες μετά από την τελευταία θεραπεία.

Οι ραγάδες ή δερματικές ραβδώσεις, αποτελούν ένα συχνό πρόβλημα του δέρματος. Οι ραγάδες είναι δερματικές ουλές με επιδερμική ατροφία. Σύμφωνα με τα ιστολογικά ευρήματα, υπάρχει λεπτότερο πάχος και λιγότερα στοιχεία κολλαγόνου στην ανώτερη δερμίδα. Υπάρχει λέπτυνση των δεσμών κολλαγόνου, οι οποίες εμφανίζονται παράλληλα με την επιδερμίδα, και η ελαστίνη του δέρματος μπορεί να είναι κατακερματισμένη και ιδιαίτερα μειωμένη.

Οι ραγάδες δεν έχουν ιατρικές συνέπειες, αλλά πολλές φορές είναι οδυνηρές για αυτούς που τις έχουν. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι για τη θεραπεία των ραγάδων, αλλά δεν υπάρχει καμία απλή και οριστική θεραπεία. Στα πρώιμα στάδια, οι τοπικές θεραπείες έχουν κάποια επίδραση, όπως η κρέμα τρετινοΐνης, καθώς και ο συνδυασμός τρετινοΐνης και γλυκολικού οξέος ή ασκορβικού οξέος και γλυκολικού οξέος. Προσφάτως, έχει αποδειχθεί ότι αρκετές θεραπευτικές μέθοδοι με φως και laser έχουν κάποια επίδραση στη θεραπεία των ραγάδων, όπως το έντονο παλμικό φως, το laser παλμικού φωτός, το laser βρωμιούχου χαλκού, το κλασματικό laser, η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων και το laser διεγερμένων διµερών.

Η θεραπεία των κλασματικών ραδιοσυχνοτήτων με μονωμένες μικροακίδες, οι οποίες εισχωρούν κατά μέγιστο στο 1,5 mm, χωρίς, ουσιαστικά, να προκαλούν μώλωπες και δημιουργώντας ελάχιστο οίδημα. Προκαλεί εκατοντάδες μικροσκοπικές δερματικές βλάβες, οι οποίες παράγουν κολλαγόνο και ελαστίνη. Για τη θεραπεία των ρυτίδων και των βαθουλωμένων ουλών έχει προταθεί ένα σύστημα θεραπείας με βελόνες. Όταν μια βελόνα εισχωρεί στο δέρμα, η βλάβη προκαλεί εντοπισμένη ζημιά και μη σημαντική αιμορραγία μέσω της ρήξης των λεπτών αιμοφόρων αγγείων. Μια ημέρα μετά τη θεραπεία, τα κερατινοκύτταρα αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και να απελευθερώνουν αυξητικούς παράγοντες για την προαγωγή της εναπόθεσης κολλαγόνου από τους ινοβλάστες. H θεραπεία των κλασματικών ραδιοσυχνοτήτων με μονωμένες μικροακίδες ρυθμίζει την έκφραση αρκετών γονιδίων στο δέρμα (αυξητικός παράγοντας του ενδοθηλίου των αγγείων, αυξητικός παράγοντας ινοβλαστών, επιδερμικός αυξητικός παράγοντας, κολλαγόνο τύπου I και III), οι οποίοι προάγουν την αναδιαμόρφωση του εξωκυττάριου πλέγματος. Η θεραπεία των κλασματικών ραδιοσυχνοτήτων με μονωμένες μικροακίδες μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια σε όλους τους τύπους και χρώματα δέρματος χωρίς τον κίνδυνο της δυσμελάγχρωσης, κάτι που αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό ασφαλείας που την ξεχωρίζει από άλλες επεμβατικές διαδικασίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των ρυτίδων και των βαθουλωμένων ουλών, όπως η ανανέωση του προσώπου με laser (resurfacing), τα βαθιά χημικά πίλινγκ και η δερμοαπόξεση. Σε μια πρόσφατη μελέτη βρέθηκε σημαντική αύξηση της εναπόθεσης κολλαγόνου και ελαστίνης 6 μήνες μετά τη θεραπεία των κλασματικών ραδιοσυχνοτήτων με μονωμένες μικροακίδες, ενώ 1 χρόνο μετά τη θεραπεία σημειώθηκε 40% πύκνωση της ακανθωτής στιβάδας και φυσιολογικές δερματικές πτυχώσεις (rete ridges). Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι η θεραπεία με σύστημα μικροβελόνων επέφερε μεγαλύτερες αυξήσεις ως προς την εναπόθεση κολλαγόνου από το έντονο παλμικό φως, παρόλο που και οι δύο θεραπείες ήταν αποτελεσματικές. Βάσει της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, σημειώθηκε βελτιωμένη υφή, σφριγηλότατα και χρώμα του δέρματος. Η θεραπεία έγινε καλά ανεκτή και δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι ασθενείς έχουν εύκολα πρόσβαση σε θεραπείες των κλασματικών ραδιοσυχνοτήτων με μονωμένες μικροακίδες, λόγω της απλότητάς τους, του χαμηλού κόστους και της ευκολίας ως προς τη χρήση τους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΑΒΔΩΣΕΩΝ- ΡΑΓΑΔΩΝ

ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΕΙΣ

  1. Αν το δέρμα παρουσιάζει υπερμελαγχρώσεις, γίνεται ειδική προετοιμασία.
  2. LASER Long pulse PULSED-DYE και Long pulse Nd:Yag (4 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ στα περισσότερα περιστατικά) για αποχρωματισμό και σταθεροποίηση ή και μείωση της δερματικής βλάβης.

Με αυτή την θεραπεία πέραν του ορθοχρωματισμού, ενεργοποιούνται οι ινοβλάστες, άρα παράγεται περισσότερη ελαστίνη και κολλαγόνο και οι βλάβες φαίνονται πιο λεπτές.

ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ ΛΕΥΚΕΣ

  1.  Θεραπείες MICRODERMABRASION (6 – 12), στην πορεία με δυνατές εντάσεις. Η θεραπεία γίνεται με χρήση τοπικής αναισθησίας.
  1.  Ανάλογα με τη βαρύτητα εφαρμόζονται 1-3 συνεδρίες FRACTIONAL CO2 LASER.

 

Δειτε επισης:

Σχετικα με τον συντακτη:

Εξειδικευμένος στην Αγγλία (Οξφόρδη, Λονδίνο) και Βόρεια Αμερική ( Ν.Υόρκη, Σαν Ντιέγκο) στην LASER Δερματολογία και πρωτοπόρος στην εφαρμογή των εξελιγμένων LASER στην Ελλάδα. Ίδρυσε τα πρώτα και πλέον εξοπλισμένα ενδονοσοκομειακά τμήματα LASER Δερματολογίας στην Ελλάδα, στο Ιατρικό Αθηνών στο Μαρούσι, στην Κλινική Αγίου Λουκά Πανοράματος Θεσσαλονίκης και στο Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Υπήρξε Διευθυντής Επεμβατικής και LASER Δερματολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών επί 18 χρόνια, από το 1996 έως το 2014. Συντάκτης πλήθους εργασιών και δημοσιεύσεων με προβολή σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, αλλά και σε διεθνή ξενόγλωσσα βιβλία. Συμμετοχή σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια καθώς και πανεπιστημιακές κλινικές της Ελλάδας και του εξωτερικού, με ομιλίες και διαλέξεις. Δέχεται κατόπιν ραντεβού στα ιατρεία του στην Βας. Σοφίας 49 - Αθήνα, και στην Λεωφ. Κηφισίας 71 - Μαρούσι.

IQ – Intensive Quality ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑ

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 49, Αθήνα
Στάση Μετρό "Ευαγγελισμός"
Parking: Polis Park (Σταθμός Ριζάρη)

Τ: 210 72 42 600
    210 72 34 230

E: dr.tzermias@gmail.com

IQ – Intensive Quality ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Λεωφ. Κηφισίας 71, Μαρούσι
Δαχτυλίδι Αττικής Οδού
(Έξοδος 11 "Κηφισίας" - Προς Αθήνα)
15 θέσεις parking
Στάση Προαστιακού "Κηφισίας"

Τ: 210 61 00 900

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λειτουργούμε καθημερινά,
Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 9πμ έως 9μμ
Σάββατο, ώρες 10πμ έως 3μμ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ